ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Οι συνθήκες φιλοξενίας θα δοθούν ως ακολούθως:


3 δίκλινα δωμάτια για 6 συνολικά GM και ΙΜ με Διεθνές ELO από 2400 έως 2500, με διαμονή και πρωινό.
2 δίκλινα δωμάτια για σκακίστριες WGM ή WIM με Διεθνές ELO 2300+ με έκπτωση 50%.
2 δίκλινα δωμάτια με σκακιστές με Διεθνές ELO 2400+ με έκπτωση 50%
2 δίκλινα δωμάτια με σκακιστές με Διεθνές ELO 2300+ με έκπτωση 30%
2 δίκλινα δωμάτια με σκακίστριες με Διεθνές ELO 2100+ με έκπτωση 30%