​​

1ος Βαρδάρης 2015

Οι νικητές του Α Γκρουπ σε αναμνηστική φωτογραφία.

Οι νικητές του Β' Γκρουπ

1ος Zvonko Stanojoski GM  1ος Γιάννης Μπαλτάκης
2ος Vlatko Bogdanovski GM 2ος Μάρκος Καζάκος
3ος Γιώργος Κανακάρης 3ος Βασίλης Μπέλλος
4η και 1η γυναίκα Μαρία Χαραλαμπίδου